Arbeidsmarktorientatie

Vaak is de meest logische carriere vervolgstap een stap naar een andere richting of een ander type organisatie.

Op het gebied van arbeidsmarkt oriëntatie hanteert CareerSolution een aanpak waarin kandidaten zicht krijgen op hun mogelijkheden, competenties en vaardigheden. Hier komt vervolgens een gericht beroepsadvies uit dat afgestemd is op de actuele vraag van de arbeidsmarkt. We starten het traject met een persoonlijke kennismaking waarna afspraken worden gemaakt over inhoud en looptijd van het traject. Beroepskeuze kan een onderdeel zijn van een outplacementtraject maar ook als zelfstandig traject worden ingezet.

Contact
Ontdek uw mogelijkheden en vaardigheden met CareerSolution's arbeidsmarktoriëntatie. Persoonlijk advies afgestemd op de actuele arbeidsmarkt. Maak een afspraak voor een kennismaking.

Activiteiten

De beroepskeuze module van CareerSolution kent de volgende activiteiten:

  • De beroepskeuze module van CareerSolution kent de volgende activiteiten:
    Intake
  • Persoonlijke begeleiding van een ervaren beroepskeuzeadviseur. Gesprekken, opdrachten en intensieve ondersteuning zijn hierin standaard.
  • Het maken van een aantal testen. Een onderzoek naar de competenties, motivatie, persoonlijkheidskenmerken en de voorkeuren voor beroep en arbeidsomgeving.
  • Evaluatie van het door de beroepskeuzeadviseur gemaakte verslag.

Onze Missie

CareerSolution streeft ernaar haar klanten – werkgevers én werknemers – optimaal te ondersteunen bij alle vragen rond loopbaan, outplacement of reïntegratie. Dat doen we met vakkennis, passie en een flinke dosis humor.

Onze Visie

Onze visie is om uiteindelijk alle mensen in Nederland te helpen die van baan willen of moeten veranderen. Optimaal resultaat en optimale klanttevredenheid op het gebied van reïntegratie diensten.